DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >

Search

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN : [12]

Community home page

Logo
 
 
or browse 
Để thống nhất trong công tác quản lí và phục vụ học sinh, sinh viên, ngày 21/10/1995, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định 438/TCCB thành lập Trung tâm Nội trú sinh viên trên cơ sở sáp nhập kí túc xá của các trường thành viên. Ngay sau khi thành lập, bên cạnh nhiệm vụ quản lí, tập thể cán bộ Trung tâm Nội trú sinh viên đã nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển của Để thống nhất trong công tác quản lí và phục vụ học sinh, sinh viên, ngày 21/10/1995, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định 438/TCCB thành lập Trung tâm Nội trú sinh viên trên cơ sở sáp nhập kí túc xá của các trường thành viên. Ngay sau khi thành lập, bên cạnh nhiệm vụ quản lí, tập thể cán bộ Trung tâm Nội trú sinh viên đã nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển của ĐHQGHN trong giai đoạn hội nhập, từng bước hỗ trợ học sinh sinh viên về mọi mặt. Ngày 7/1/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định 52/QĐ-TCCB về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Nội trú Sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Collections in this community

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback