Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần

DSpace/Manakin Repository

Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần

Show full item record


Title: Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần
Author: Phạm, Thị Hằng; Nghd. : PGS.TS. Vũ, Văn Quân
Abstract: Với phạm vi nghiên cứu là vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, luận văn khái quát về xã hội Đại Việt thời Lý Trần và những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. Làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Việt Nam, nội dung cơ bản và đặc điểm của tư tưởng Phật giáo Việt Nam, được xem xét trong bối cảnh lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ này. Phân tích ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đến một số lĩnh vực như chính trị, văn hóa nghệ thuật, đạo đức xã hội, tạo nên một thứ tôn giáo gần gũi, quen thuộc, là nhu cầu thiết yếu về tinh thần của đại đa số người Việt đương thời
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10240
Date: 2008

Files in this item

Files Size Format View
V_L2_01425.pdf 89.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account