Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật

DSpace/Manakin Repository

Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật

Show full item record


Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật
Author: Phạm, Đức Hòa; Nghd. : PGS.TS. Hoàng, Thị Kim Quế
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, những nội dung cơ bản trong tư tưởng pháp luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa ra quan điểm về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật trong cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước và pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10440
Date: 2004

Files in this item

Files Size Format View
V_L0_0428.pdf 80.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account