Chiến lược thị trường và quản trị kinh doanh : Tập bài giảng cho các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ kinh tế

DSpace/Manakin Repository

Chiến lược thị trường và quản trị kinh doanh : Tập bài giảng cho các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ kinh tế

Show full item record


Title: Chiến lược thị trường và quản trị kinh doanh : Tập bài giảng cho các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ kinh tế
Abstract: Giới thiệu những nội dung cơ bản về lí luận, phương pháp luận cũng như những kinh nghịem về phương pháp ứng xử trong thực tiễn của 5 vấn đề lớn. Trách nhiệm của quản lí vĩ mô trong việc cải tạo môi trường kinh doanh; Công ty cổ phần và thị trường cổ phiếu; Quản lí và đièu hành xí nghiệp công nghiệp..
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39770
Date: 2011

Files in this item

Files Size Format View
77.pdf 282.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account