Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

DSpace/Manakin Repository

Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Show full item record


Title: Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Author: Dương, Thị Thục Anh; Nghd. : TS. Nguyễn Hàm Giá
Abstract: Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, luận văn hệ thống hoá các chức năng xã hội của nhà nước nói chung và chức năng xã hội của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Đánh giá khái quát việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ta trên một số lĩnh vực chủ yếu trong quá trình đổi mới. Nêu một số giải pháp có tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng xã hội: phát huy vai trò quản lý, điều hành của nhà nước ; xây dựng thể chế và hoàn chỉnh bộ máy ; hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội, hệ thống pháp luật, đầu tư có hiệu quả cho việc thực hiện các chính sách xã hội ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực xã hội
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9289
Date: 2004

Files in this item

Files Size Format View
V_L2_00527.pdf 170.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account