Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thực trạng và giải pháp hoàn thiện

DSpace/Manakin Repository

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Show full item record


Title: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Author: Hoàng, Thị Tú Oanh; Nghd. : PGS.TS. Phạm, Hồng Thái
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về giáo dục - đào tạo và lý luận quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Nêu kinh nghiệm của một số quốc gia có nền giáo dục - đào tạo tốt để có thể vận dụng vào thực tiễn giáo dục - đào tạo ở nước ta. Nghiên cứu các nội dung của quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo và làm sáng rõ thực trạng của giáo dục - đào tạo cũng như quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc xây dựng nền giáo dục nước ta đã được Đảng và Nhà nước chỉ rõ trong giai đoạn từ 2001-2020, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục-đào tạo của nước ta thời gian tới
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9850
Date: 2007

Files in this item

Files Size Format View
V_L0_01418.pdf 101.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account