DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN >
Phòng Đào tạo >
Đề cương môn học cho các Chương trình đào tạo >
01. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học >

Search

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10246

Title: Bảo vệ quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần chưa niêm yết chứng khoán theo pháp luật Việt Nam
Authors: Đinh, Thị Kiều Trang
Nghd. : PGS.TS. Nguyễn, Viết Tý
Keywords: Cổ đông
Thị trường chứng khoán
Luật chứng khoán
Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: 83 tr. + CD-ROM
Abstract: Trình bày các vấn đề cơ bản về công ty cổ phần, cổ đông và bảo vệ cổ đông. Nghiên cứu những quy định pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần hiện nay, đặc biệt là các công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực trạng bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần chưa niêm yết chứng khoán ở Việt Nam. Trên cơ sở thực tiễn, tìm ra một số giải pháp và cơ chế nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các cổ đông cũng như việc hoàn thiện pháp luật về vấn đề này
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10246
Appears in Collections:01. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
V_L0_02664.pdf127.17 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback