DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - LIC >
LUẬN ÁN - LUẬN VĂN >
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ >
Chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại (LIC) >

Search

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54160

Title: Phát triển hệ thống bán lẻ của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Lý, Kim Ngọc
Keywords: Kinh tế quốc tế
Hệ thống bán lẻ
Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: 103 tr.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54160
Appears in Collections:Chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại (LIC)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LUAN VAN.pdf362.05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback