DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - LIC >
LUẬN ÁN - LUẬN VĂN >
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ >
Chuyên ngành Kinh tế Chính trị (LIC) >

Search

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54163

Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Thị Mỵ
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Cơ cấu kinh tế ngành
Vĩnh Phúc
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: 127 tr.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54163
Appears in Collections:Chuyên ngành Kinh tế Chính trị (LIC)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
lv nop thu vien.pdf470.78 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback