DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ >
Luận văn thạc sĩ >

Search

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5505

Title: Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình
Authors: Mai, Thị Thanh
Issue Date: 2007
Abstract: Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích: Từ việc nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm khai tác có hiệu quả tiềm năng du lịch ở Ninh Bình góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch Ninh Bình phát triển trong những năm tới. Nhiệm vụ: + Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động du lịch. + Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình trong thời gian qua, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch Ninh Bình. + Xác định phương hướng, mục tiêu và đề xuất một số giải pháp có khả năng thực thi nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch Ninh Bình từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Những đóng góp mới của luận văn: - Hệ thống hoá được cơ sở lý luận về hoạt động du lịch, từ đó khẳng định được du lịch là một ngành kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân. - Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động du lịch ở Ninh Bình, luận văn đã chỉ ra những thành tựu đạt được và những hạn chế trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Ninh Bình trong thời gian qua . Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển mạnh kinh tế du lịch Ninh Bình trong thời gian tới.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5505
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LC 306.pdf56.28 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback