DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ >
Luận văn thạc sĩ >

Search

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5519

Title: Phối hợp chính sách giữa các Chính phủ Châu Á với IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ và bài học cho Việt Nam
Authors: Lê, Vân Anh
Issue Date: 2007
Abstract: Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích: Trên cơ sở khái quát hoá những vấn đề lý luận chung về khủng hoảng tài chính - tiền tệ và vai trò của IMF trong hệ thống tài chính quốc tế nói chung và đối với khủng hoảng tài chính - tiền tệ nói riêng, đề tài đánh giá sự phối hợp chính sách giữa các chính phủ Châu Á với IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong quá trình tự do hoá tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiệm vụ: + Khái quát những vấn đề lý luận chung về khủng hoảng tài chính - tiền tệ và vai trò của IMF trong hệ thống tài chính quốc tế và đối với các cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. + Phân tích quan điểm và chính sách hỗ trợ của IMF nhằm khắc phục khủng hoảng, các chính sách khắc phục khủng hoảng của một số chính phủ Châu Á và đánh giá kết quả phối hợp chính sách giữa các chính phủ Châu Á với IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ. + Rút ra bài học cho Việt Nam trong việc ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Những đóng góp mới của luận văn: Ngoài việc hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về các mô hình khủng hoảng tài chính và làm rõ vai trò của IMF đối với hệ thống tài chính quốc tế nói chung cũng như khủng hoảng tài chính - tiền tệ nói riêng, luận văn có những đóng góp như sau: • Đánh giá sự phối hợp chính sách giữa các chính phủ Châu Á với IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ. • Rút ra một số bài học và định hướng vận dụng cho Việt Nam trong việc ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng tài chính - tiền tệ.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5519
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LC 309.pdf67.88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback