DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN >
Phòng Đào tạo >
Đề cương môn học cho các Chương trình đào tạo >
01. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học >

Search

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8371

Title: Một số kỹ thuật ước lượng dự án và đánh giá phần mềm
Authors: Trần, Khánh Dung
Nghd. : PGS.TS. Đặng, Văn Đức
Keywords: Công nghệ thông tin
Phần mềm
Dự án
Issue Date: 2007
Publisher: - H. : ĐHCN
Citation: 111 tr.
Abstract: Tổng quan về ước lượng dự án phần mềm và đánh giá chất lượng phần mềm trong quản lý dự án phần mềm. Trên cơ sở đó đi sâu vào các kỹ thuật ước lượng, đưa ra các phương pháp Function Points, Use Case Point và các mô hình ước lượng dự án phần mềm. Đồng thời đưa ra các kỹ thuật đánh giá chất lượng phần mềm cụ thể và dựa trên những nghiên cứu thu được, phát triển một công cụ ước lượng tự động để ước lượng công sức và ngày công cho dự án phần mềm
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8371
Appears in Collections:01. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
V_L0_01400.pdf65.81 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback