DSpace
 

Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN >
Phòng Đào tạo >
Đề cương môn học cho các Chương trình đào tạo >
01. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học >

Search

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9055

Title: Biến động giá dầu mỏ thế giới hiện nay và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hải Yến
Nghd. : PGS.TS. Tạ, Kim Ngọc
Keywords: Dầu mỏ
Giá cả
Chính sách kinh tế
Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 97 tr.
Abstract: Khái quát những vấn đề chung về thị trường dầu mỏ thế giới và kinh nghiệm một số nước châu Á trong việc đối phó với biến động giá dầu mỏ. Tìm hiểu tình hình biến động giá dầu mỏ thế giới, những nhân tố dẫn đến sự biến động giá dầu mỏ, những tác động của biến động giá dầu mỏ thế giới, từ đó dự báo xu hướng biến động giá dầu mỏ thế giới. Đánh giá tác động của sự biến động giá dầu mỏ thế giới đến Việt Nam như các ngành kinh tế mũi nhọn, làm tăng giá các hàng hoá và dịch vụ, làm giảm doanh thu và bội chi ngân sách... Đưa ra một số chính sách của Việt Nam nhằm giảm bớt những ảnh hưởng bất lợi từ biến động giá dầu mỏ đến nền kinh tế
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9055
Appears in Collections:01. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
V_L0_01481.pdf159.59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback